Polityka prywatności

Renowacja butów warszawaPolityka prywatności i plików cookies strony internetowej „www.renowacja-butow.pl

1) Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CleanArt Artur Węcławek z siedzibą w Legionowie przy ulicy Sobieskiego 29/23,kod pocztowy 05-120, NIP 5460003061 REGON 361753814
Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem

2) Definicje
Administrator – CleanArt Artur Węcławek,05-120 Legionowo, ul. Sobieskiego 29/23
Serwis – strona internetowa renowacja-butow.pl
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu

3) Dane osobowe

Użytkowcy może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy.

Pozyskiwanie danych Użytkowników oraz informacji o ich zachowaniu w Serwisie odbywa się za pomocą :
a) samodzielne i dobrowolnie wprowadzone informacji w formularzach
b) gromadzenie plików “cookies”
c) zbieranie danych/logów na serwera www przez operatora hostingowego „nazwa.pl”

Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika w celu :
– wykonania umowy świadczenia usług
– marketingu
– wyrażenia przez klienta opinii o zawartej umowie
– prowadzenia ksiąg podatkowych
– ustalenie dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Do prawidłowego realizacji usług niezbędne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane Użytkowników podmiotom zewnętrznym wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji określonego celu i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania..
Odbiorcą danych osobowych Użytkowników mogą podmioty zewnętrzne takie jak:
– przewoźnicy, kurierzy realizujący usługi dostarczania przesyłek pocztowych lub kurierskich
– podmiotom realizującym płatności elektroniczne
– dostawcą usług księgowych, prawych i doradczych świadczących usługi na rzecz Administratora

W ramach Serwisu mogą znajdować się przyciski lub linki kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook czy Instagram), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Dostęp do danych posiada także firma Google (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram i Youtube (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).

Poza wymieniony podmiotami zewnętrznymi, dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas adekwatny i nie dłuższy od okresów czasu zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikom :
– prawo dostępu do swoich danych, poprawienia bądź aktualizacji jak również ograniczenia dostępu lub usunięcia oraz czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
– prawo do sprzeciwu dla przetwarzania danych
– prawo do przenoszenia swoich danych
– prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy się kontaktować z Administratorem poprzez wysłanie wiadomość e-mail wskazany wcześniej adres kontaktowy Administratora.

4) Pliki cookies
Serwis korzysta z plików cookie (ciasteczka).
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, które są zapisywanymi tymczasowo na w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer, pozwalający na ich identyfikację. Pliki cookie przechowują między innymi dane na temat preferencji użytkownika. umożliwia witrynie rozpoznanie przeglądarki.
Więcej o plikach cookie można dowiedzieć się z strony https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

a) Rodzaje plików cookies
W Serwisie są stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: : sesyjne i stałe.

Pliki cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub opuszczenia strony internetowej.

Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas jaki jest określony w parametrach plików cookies lub do chwili ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
– dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji  Użytkownika (np. dotyczących ustawień kolorów, wielkości czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu
– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, w celu ulepszanie struktury i zawartości Serwisu
– badania zachowania odwiedzających Serwisu poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam w ramach dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań,
– zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy oraz ankiet
– ułatwienia Użytkownikom poruszania i korzystania z stron Serwisu

b) Zarządzanie plikami cookies

Większość dostępnego oprogramowania do przeglądania stron internetowych(przeglądarek) akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia zasad korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień posiadanego oprogramowania (przeglądarki).

Zmiana ustawień oprogramowania (przeglądarki) może w znacznym stopniu utrudnić albo wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych stron Serwisu.

Szczegółowe informacje na temat ustawień plików Cookies oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są na stronach pomocy poszczególnych przeglądarek:
Internet Explorer
Firefox
Opera
Safari
Chrome
Edge

5) Stosowane technologie

Administrator informuje, że są stosowane następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w obrębie Serwisu:
– narzędzia Google Analytics w celu tworzenia statystyk i analiz pomagających udoskonalić Serwis
– narzędzi Google AdWords w celu tworzenia prowadzania kampanii remarketingowych
– narzędzi Pixel Facebook w celu tworzenia spersonalizowanych reklam i prowadzania kampanii remarketingowych
– narzędzia HotJar monitorującego zachowania Użytkowników w obrębie Serwisu aby uzyskane tą drogą dane pozwalały udoskonalać Serwis

5) Logi serwera
Dane o niektórych działaniach użytkowników Serwisie podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Uzyskane tą drogą dane są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług hostingowych. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania zebranych przez Serwis informacji, upoważnionym organom państwowym.
Zapisowi na serwerach podlegają:
– adresy URL
– czasy zapytania i odpowiedzi
– nazwy stacji Użytkownika
– referer linki
– informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym
– adresy IP

Administrator zastrzega sobie prawo zmian sobie prawo do zmiany w polityce prywatności i plików cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności gospodarczej oraz przeniesienia praw do Serwisu bądź dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora..